Akupunktur Tüp Bebekte Başarı Şansını Artırıyor

İnvitro fertilizasyon ya da tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olma çabası, anne-baba adaylarında yoğun strese sebep olmaktadır. Hatta yapılan çalışmalar bu stres, kaygı ve depresyon düzeyinin, “kanser ve AIDS” hastaları seviyesinde olduğunu göstermektedir. Bir diğer çok önemli nokta, yıllar süren hazırlık dönemlerinde, yatrojenik olarak da oluşacak olan “Bozucu alanların” da tedavide göz önünde bulundurulmasıdır.

Özellikle “Migren” , vakalarında yıllardır edindiğimiz bilgi ve tecrübe, genellikle “20-40” yaş arasındaki bu hastaların hormonal disfonksiyonları düzeltilmeden iyileşmediklerini ortaya koymaktadır. Yani genel sağlık sorunlarını düzeltemediğiniz hiçbir hastada “şifa” vermek ve kalıcı iyileştirme mümkün olmamaktadır. Bunun için de hastalarımızın tedavilerinde, “Bozucu alan mantığı” ve tedavisi son derece kritik bir değere sahiptir.

Yani aslında, tüp bebek protokolleri öncesinde, hastanın genel sağlık sorunlarının ve “mental-psikolojik-fiziksel” bozucu alanlarının tedavisi, asli görevimiz olan “iyileştime” yi mümkün kılmaktadır. İster akupunktur, ister bilinçli hipnoz, ister homeopati vb. tedaviler, modern tıp yaklaşımları ile kombine edilsin, “bozucu alan mantığı” ve tedavileri “başarının anahtarıdır.”

Bununla beraber, akupunkturun bilimsel çalışmalar ışığında etkileri ve sonuçlarını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

Akupunktur’un limbik sistemi düzenleyici etkisi ile anne adayının strese karşı dayanıklılığı artmakta ve bu olumsuz etki, akupunktur ile ortadan kaldırılmaktadır.

Akupunkturun stresi azaltıcı etkisi pek çok araştırmada gösterilmiştir. 241 hasta üzerinde yapılan bir çalışmada elektroakupunktur uygulamasının herhangi bir yan etki oluşturmadan antidepresan etki gösterdiği rapor edilmiştir.

Clinical research on the therapeutic effect of the electro-acupuncture treatment in patients with depression. Luo H, Meng F, Jia Y, Zhao X. Psychiatry Clin Neurosci. 1998 Dec;52 Suppl:S338-40.

Bu amaçla tüp bebek uygulamasından yaklaşık 3 hafta öncesinden başlayarak ya da embriyo transferi sırasında veya luteal fazda akupunktur tedavisi gören anne adaylarında başarı, yaklaşık % 25 ila % 45 oranlarında artmıştır. Amanya’dan Dr.Stefan Dieterle ( University of Witten/Herdecke-Dortmund) ve Çin’den Dr.Gao Ying (Huazhong University of Science and Technology,Wuhan) tarafından ortak yürütülen ve 225 hasta üzerinde yapılan araştırmada, luteal fazda uygulanan akupunktur tedavisinin gebelik oranını arttırdığı gösterilmiştir. Bu araştırmada akupunktur tedavisi, embriyo transferinden hemen sonra ve 3. gün olmak üzere 2 kez uygulanmıştır. Araştırmada vücut ve kulak noktaları kullanılmıştır.

Effect of acupuncture on the outcome of in vitro fertilization and intracytoplasmic sperm injection: a randomized, prospective, controlled clinical study. Dieterle S, Ying G, Hatzmann W, Neuer A. Fertil Steril. 2006 May;85(5):1347-51.

Danimarka’da özel bir tüp bebek merkezinde 273 hastada yapılmış olan bir başka araştırmada, embriyo transferi sırasında uygulanan akupunktur tedavisinin (%39), gebelik oranını akupunktur uygulanmayan gruba (%24)göre anlamlı düzeyde arttırdığı gösterilmiştir.

Acupuncture on the day of embryo transfer significantly improves the reproductive outcome in infertile women: a prospective, randomized trial. Westergaard LG, Mao Q, Krogslund M, Sandrini S, Lenz S, Grinsted J.Fertil Steril. 2006 May;85(5):1341-6.

Almanya’da 160 hasta ile yapılan bir başka çalışmada embriyo transferi öncesi ve sonrasında uygulanan akupunktur tedavisinde gebelik oranı %42.5, akupunktur uygulanmayan grupta ise gebelik oranı %26.3 olarak bulunmuştur.

Influence of acupuncture on the pregnancy rate in patients who undergo assisted reproduction therapy. Paulus WE, Zhang M, Strehler E, El-Danasouri I, Sterzik K. Fertil Steril.2002 Apr;77(4):721-4.

İsveç Göteborg Üniversitesi’nde yapılmış bir çalışmada 10 infertil kadına uygulanan elektroakupunkturun uterus kan akımını arttırdığı gösterilmiştir.

Reduction of blood flow impedance in the uterine arteries of infertile women with electro-acupuncture. Stener-Victorin E, Waldenstrom U, Andersson SA, Wikland M. Hum Reprod. 1996 Jun;11(6):1314-7.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir