Sperm Hücresi Dondurma

embriyo dondurma

Laboratuvar şartlarında sperm hücresi dondurma-çözme işlemleri; hem daha basittir, hem de çözme sonrası canlılık oranlarında ciddi bir kayıp gözlenmez. Dondurulmak üzere laboratuvara ulaşan sperm; yoğunluğuna göre birden fazla tüp içerisinde saklanabilir. Sağlık Bakanlığı; saklanma süresini beş yıl olarak belirlemiştir.

Tedavi amaçlı dondurulan sperm örneklerinde; kişi her yıl sperm örneğinin saklandığı merkeze bir dilekçe verirse, örnekler istenildiği kadar saklanabilir. -150 derecenin altında saklanan spermlerde; hücre bütünlüğü korunmaktadır. Dondurulan spermler; bulundukları çok düşük sıcaklıktaki ortam değiştirilmezse, teorik olarak çok uzun süreler saklanabilir.

Yararlı Bir Yöntem

Embriyo dondurma ve dondurulmuş embriyo transferi uygulamaları; doğru şekilde uygulandığında, hastanın gerek maddi, gerekse fizyolojik olarak son derece fayda görebileceği bir yaklaşımdır. Fakat ne yazık ki tüp bebek tedavisi gören her çiftte kaliteli embriyo gelişimi görülemediği için, bu yöntem kullanılamamaktadır.

Bu işlemde sadece dondurma-çözme işlemi sonrası gebelik oluşturma potansiyeli olan spermler seçilir. İyi bir tüp bebek merkezinde dondurulmuş embriyolar ile elde edilen sağlıklı gebelik oranları oldukça yüksektir.

Yeni Yöntemle Artık Bütün Kromozomlar Taranıyor

Son 15 yıldır embriyoların genetik yapıları, PGD dediğimiz yöntemle inceleniyor. Bu yöntem; tekrarlayan gebelik kayıpları, başarısız tüp bebek tedavileri ve ailede kalıtsal bir rahatsızlık olduğunda, kromozomların durumunu incelemek amacıyla kullanılır. Ancak PGD’de 23 çift kromozomun hepsine bakılamıyor. Burada en önemli sıkıntı; genetik analizin bir gece içinde hızlı bir şekilde yapılması, ertesi gün ise sağlıklı embriyonun transfer edilmesi. Kısıtlı zamandan dolayı tüm kromozomlar incelenemiyor.

Komparatif Genetik Hibridizasyon (CGH) denilen yeni yöntemle ise bütün kromozomlar taranıyor ve genetik yapısı sağlıklı olan embriyolar ayıklanıyor. Pratikte tam oturmamış olsa bile kısa sürede kullanılmaya başlanacaktır.

Dondurulmuş Bebeklerde Anormallik Olmuyor

Dondurulmuş embriyo ile elde edilen gebelik ile taze embriyodan elde edilen gebelik başarısı arasında fark yoktur. Embriyonun dondurulması ve dondurulmuş embriyo transferi kurallara uygun yapılırsa; gebelik elde etme oranları aynıdır.

20 yılı aşkın bir süreçte dondurulmuş embriyolar ile oluşan gebelikler ve doğumlar incelendiğinde; doğan çocuklarda herhangi bir anormallik artışı veya komplikasyon gözlenmemiştir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir